Faydalı Linkler

Teminat Mektubu Sunum ve Ek Mehil Talep Dilekçesi


Teminat Mektubu Sunum ve Ek Mehil Talep Dilekçesi
Teminat Mektubu sunum ve tehiri icra kararı getirilene kadar ek mehil verilmesi istemi.

İSTANBUL ... İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

DOSYA NO                          : 201./… E.

 

 

BEYANDA BULUNAN

BORÇLU                              :

 

VEKİLİ                                : Avukat …

 

 

ALACAKLI                         :

 

VEKİLİ                                : Avukat …

 

 

KONU                                   : Teminat Mektubumuzun sunumu ve Mehil Vesikası verilmesi talebimizdir. 

 

 

AÇIKLAMALAR               :

 

1-      Müdürlüğünüz dosyasından yapılan takibin müstenidi olan İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesinin 201./… E 201./… K, … tarihli ilamı, tarafımızca süresi içinde tehir-i icra talepli olarak istinaf edilmiştir. Buna ilişkin derkenar dilekçemiz ekinde sunulmaktadır. Bu sebeple, Bölge Adliye Mahkemesinden tehir-i icra kararı getirinceye kadar, tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep etme zarureti hasıl olmuştur.

 

2-      Karar tarafımızca istinafa konu edilmiş olmasına rağmen, hak kaybına uğranılmaması için, borca yeter miktarda .. bankasından alınmış … meblağlı kesin ve süresiz teminat mektubunu sunmaktayız. 

 

 

SONUÇ VE TALEP           :

 

Sonuç olarak, öncelikle tarafımıza Bölge Adliye Mahkemesinden tehir-i icra kararı getirilmesi için gerekli olan mehil vesikasının verilmesini talep eder, ayrıca 2. maddede ayrıntıları belirtilmiş bulunan banka teminat mektubunu da vekaleten, saygı ile sunarız.

 

 

                                                                                                          Borçlu Vekili

                                                                                                          Avukat …

                                                                                                                                          

 

 

 

EK      1: Derkenar

EK      2: Banka Teminat Mektubu

Bu sayfayı paylaş