Faydalı Linkler

Teminat Hesaplanması ve Mehil Talebi Dilekçesi


Teminat Hesaplanması ve Mehil Talebi Dilekçesi
Teminatın hesaplanması ve Mehil Talebi üzerine hazırlanması gereken dilekçe.

 

     T.C.

          İSTANBUL

... İCRA MÜDÜRLÜĞÜ

 

DOSYA NO: 201./… E.

 

 

 

Borçlu Vekili geldi: " İstanbul … Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 201./… E 201./… K sayılı dosyasından işbu hükmün tehiri icra talepli olarak istinaf edildiğine dair derkenarı sunuyoruz, İ.İ.K. md 36 ve H.M.K. gereğince ve tespit edilecek teminat mukabilinde, dava dosyasının İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine sevk tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarafımıza mehil vesikası verilmesini talep ederiz." dedi.

 

 

 

                                                                                                                                                                           Borçlu Vekili

                                                                                                                                                                           Avukat …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK: Derkenar

 

Bu sayfayı paylaş