Çalışma Alanları

Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul alım/satımından kaynaklanan davalar, Gayrimenkul finansmanı, Yabancıların mülk edinmesi, Kiralama sözleşmeleri

•    Tapu işlemleri

•    Kiralama sözleşmeleri

•    Ayni, şahsi hak tesisi sözleşmeleri

•    Hukuki durum tespitinin yapılması ve raporunun hazırlanması (Due Dilligence)

•    Alım – Satım sözleşmeleri

•    Projelerin çevre mevzuatına uygunluğunun denetlenmesi

•    Gayrimenkul finansmanı

•    Yabancıların mülk edinmesi

•    Gayrimenkul alım/satımından kaynaklanan davalar

•    Miras Hukukundan kaynaklanan gayrimenkul davaları

•    Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinin Düzenlenmesi ve Takibi

•    İmar Mevzuatından Kaynaklanan Davalar

•    Ruhsat talep, işlem ve davaları ile Ruhsat çıkarılması / alınması

•    Ecrimisil Davaları

•    Kamulaştırma

•    Kamulaştırmasız el atma Bu sayfayı paylaş