Çalışma Alanları

Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Telif Hakları


Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku ve Telif Hakları
Eser sahibi ile ilgili şirket arasındaki sözleşmelerin hazırlanması ve feshi, Eser sahibinin haklarına yönelik olası saldırılan önlenmesi, Tespit davası, tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davası

Büromuz, fikri ve sınai haklar kapsamına giren tüm hakların korunması amacıyla danışmanlık hizmeti yürütmekle birlikte yargılama sürecinde de hizmet sunmaktadır. Bu bağlamda, fikri ve sınai haklar kapsamındaki eserlere yönelik tecavüz suçları, haksız iktibas suçları ve bandrol suçları ile ilgili yürütülen yargılamalarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktayız.

•    Manevi, mali ve bağlantılı haklara tecavüz suçları

•    Bandrol suçları


Ayrıca; telif koruması kapsamında yer alan eserlerin kullanımı konusunda danışmanlık sağlanmakta, hak ihlallerinin söz konusu olması halinde dava yolu ile ihlalin sonlandırılması başta olmak üzere fikri mülkiyete konu unsurların korunması ile ilgili hizmetler verilmektedir.

Fikri ve sınai hakların korunması kapsamına giren tüm eserlerin maddi, manevi ve bağlantılı haklarının korunmasında, ticari sırların kötüye kullanılmasının önlenmesinde, bu amaçla tazminat, tecavüzün önlenmesi, kaldırılması gibi davaların açılmasında ve açılabilecek karşı davalarda hizmet vermektedir.

•    Tespit davası, tecavüzün önlenmesi ve kaldırılması davası, maddi ve manevi tazminat davası, kazanç devri talebi davası
•    Eser sahibi ile ilgili şirket arasındaki sözleşmelerin hazırlanması sürecinde danışmanlık hizmeti vermek
•    Eser sahibinin haklarına yönelik olası saldırılan önlenmesi, maddi ve manevi hakların korunması


Bu sayfayı paylaş