Çalışma Alanları

Borçlar Hukuku


Borçlar Hukuku
Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler, maddi ve manevi zararların tazmini, alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkileri

Pilatin, özel ve tüzel kişiler arası borç doğuran, değiştiren ya da sonlandıran işlemler ve davalar ile ilgili diğer hukuki süreçler ve iş hukukuna ilişkin dava ve işlemler hakkında müvekkillerine etkin danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bu çerçevede özellikle;

•    Sözleşmelerin hazırlanması, tadili ve sonlandırılmasına ilişkin işlemler,

•    Haksız fiillerden doğan maddi ve manevi zararların tazminine ilişkin dava ve işlemler

•    Muvazaalı akitlerden doğan dava ve işlemler

•    Sebepsiz zenginleşmeden doğan dava ve işlemler

•    Hile, yanılma, korkutma ve gabin nedeniyle iptale tabi sözleşmelerden doğan dava ve işlemler,

•    Sözleşmelerin ifası, geçerliliği ve itfasına ilişkin dava ve işlemler,

•    Alacağın temliki, borcun nakli ve özel sözleşme ilişkilerine ilişkin dava ve işlemler,

•    Satım, bağışlama, kiralama, istisna, kat karşılığı inşaat, adi şirket, acentelik, komisyonculuk, hizmet ve diğer tip sözleşmelerinin hazırlanması, sonlandırılması ve uygulamasına ilişkin dava ve işlemler yapılmaktadır.

Bu sayfayı paylaş