Faydalı Linkler

Bölge Adliye Mahkemesi Tehiri İcra Talebi


Bölge Adliye Mahkemesi Tehiri İcra Talebi
Bölge Adliye Mahkemesi ne Tehiri İcra Talep Dilekçesi

İSTANBUL BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ

… HUKUK DAİRESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

Gönderilmek Üzere

 

İSTANBUL ... ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

SAYIN HAKİMLİĞİNE

 

BAM DOSYA NO                : 201./…

 

 

TALEPTE BULUNAN

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Avukat …

                                                  (Adres)

 

DAVALILAR                      : 1)

                                                2)

VEKİLİ                                 : Avukat …

             (Adres)

 

KONU                                   : Ekli   Mehil vesikasının kabulü ile İstinaf yargılaması sonuçlanıncaya kadar tarafımıza tehiri icra kararı verilmesi talebimizdir.

 

 

MAHKEME DOSYA NO   : 201./… E.  201./… K.

 

 

AÇIKLAMALAR               :

 

İstanbul ... Asliye Hukuk Mahkemesinin … tarihli ve 201./… E. ve 201./… K. Sayılı ilamı tarafımızca tehiri icra talepli istinaf edilmiş olup; Bölge Adliye Mahkemesinden icranın geri bırakılması kararı getirebilmemiz için İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 201./… E. sayılı dosyasından ekli mehil vesikası alınmıştır. Bu nedenle mehil vesikamızın kabul edilerek istinaf yargılaması sonuçlanıncaya kadar, tarafımıza tehiri icra kararı verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

 

 

                                                                                                                                                                       Davacı Vekili

                                                                                                                                                                        Avukat …

 

 

 

 

EKLER:

Ek-1: İstanbul ... İcra Müdürlüğü’nün 201./… E. sayılı dosyasından alınan mehil vesikası

Ek-2: Tehiri icra konusunda karar verildiği takdirde bu hususun tarafımıza bildirilmesi için gerekli posta pulu

Bu sayfayı paylaş