Çalışma Alanları

Bilişim Hukuku


Bilişim Hukuku
Bilişim suçları, internette kişilik haklarına veya fikri sınai haklara saldırı, içeriğin yayından çıkarılması, cevap ve düzeltme hakkı, maddi-manevi zararların tazmini

Bilişim sistemleri ve teknolojilerinin uygulandığı her alanda ortaya çıkan ticaret hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve ceza hukukuna ilişkin sorunların çözülmesinde destek verilmektedir. Bunların içine özelikle,

•    Elektronik sözleşmelerin hazırlanması, 

•    Bilgisayar programları ve internet üzerinden yayınlarla ilgili telif hakkı uyuşmazlıklarının çözümlenmesi ve 

•    Bilişim suçlarına ilişkin yargılamalarda hukuki destek verilmesi ve davaların takibi girmektedir.

Büromuz, müvekkillerin kişilik haklarının ve fikri sınai haklarının korunmasının sağlanması için internette kişilik haklarına veya fikri sınai haklara saldırı niteliği taşıyan içeriklerin yayından çıkarılması ve cevap düzeltme hakkının kullanılması gibi hususlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmakla birlikte bilişim sistemine girme suçu, banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması gibi bilişim suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma ve yargılamalarda etkin avukatlık hizmeti de sunmaktadır.

•    İçeriğin yayından çıkarılması, cevap ve düzeltme hakkı

•    Yazılı ve görsel basında yer alan yayınlarla ilgili olarak maddi-manevi zararların tazmini  ULUSLARARASI FAALİYETLER Uluslararası hukuk alanında yurt dışındaki müvekkillerimize hem bulundukları ülkeler hem de Türk hukuku ile ilgili ve yurt içindeki müvekkillerimize yabancılar hukuku alanında danışmanlık ve hukuki yardım sağlanmaktadır. 

Bu sayfayı paylaş