Bültenler

671 Nolu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum Ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname


671 Nolu Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Kurum Ve Kuruluşlara İlişkin Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
1467  
 
 
 
 

OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI KURUM VE KURULUŞLARA İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 

 
Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 15/8/2016  No : 671            
Yetki Kanununun Tarihi : 18/10/1982  No: 2709     25/10/1983  No : 2935            
Yayımlandığı R.G. Tarihi : 17/8/2016  No : 29804             
V. Tertip Düsturun Cildi : 57

 
 Olağanüstü hal kapsamında bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin düzenleme yapılması; Anayasanın 121 inci maddesi ile 25/10/1983 tarihli ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 4 üncü maddesine göre, Cumhurbaşkanının başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.  
 
 


BİRİNCİ BÖLÜM
Türk Silahlı Kuvvetlerine İlişkin Hükümler 

MADDE 1-2 - (26/10/1963 tarihli ve 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 3 ila 6 - (27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 7 ila 9 - (1/7/1970 tarihli ve 1324 sayılı Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine Ait Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 10 – 11 - (4/7/1972 tarihli ve 1602 sayılı Askerî Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu nunile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
MADDE 12 – 13 - (28/2/1982 tarihli ve 2629 sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 14 - (14/10/1983 tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 15 – 16 - (11/5/2000 tarihli ve 4566 sayılı Harp Okulları Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
MADDE 17 ila 19 -  (22/1/2015 tarihli ve 6586 sayılı Millî Mayın Faaliyet Merkezi Kurulmasına İlişkin Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
 
1467 
İKİNCİ BÖLÜM
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna İlişkin Hükümler 

MADDE 20 ila 23 - (4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 24- (4/7/1934 tarihli ve 2559 sayılı Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.) 
MADDE 25- (5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.) ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son Hükümler 
MADDE 26- (4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilât Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 27- (4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 28- (6/1/1982 tarihli ve 2576 sayılı Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mahkemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 29- (9/7/1982 tarihli ve 2692 sayılı Sahil Güvenlik Komutanlığı Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 30-(10/3/1983 tarihli ve 2803 sayılı Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 31- (12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunuile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 32-(13/12/2004 tarihli ve 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunile ilgili olup yerine işlenmiştir.)
MADDE 33- Ekli (1) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (II) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığına ait bölümüne eklenmiştir.
–––––––––––––––––––––(1) Bu  maddede yer alan kadrolar için 17/8/2016 tarihli ve 29804 sayılı Resmi Gazete’ye bakınız. 
MADDE 34- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 35- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
 

Bu sayfayı paylaş