Bültenler

22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 Sayılı Resmî Gazete


22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 Sayılı Resmî Gazete

22 Şubat 2018 Tarihli ve 30340 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2018/11297     Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

ATAMA KARARI

—   Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Ait Atama Kararı

 

YÖNETMELİKLER

2018/11334    Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Lisanslı Yediemin Depoları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Otomotiv Ürünlerine İlişkin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

—   Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Otopark Yönetmeliği

—   Millî Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Sağlık Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Ege Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

—   Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/2)

—   Özelleştirme Yüksek Kurulunun 19/02/2018 Tarihli ve 2018/31 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

YARGITAY KARARI

—   Yargıtay 13. Hukuk Dairesine Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Resmi gazete ilanı için tıklayın

Bu sayfayı paylaş