Bültenler

2018 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlendi


2018 Yılı Değerli Kâğıt Bedelleri Belirlendi

​ Değerli Kâğıdın Cinsi    Bedel (TL)
1 Noter kâğıtları:  
  a) Noter kâğıdı       ​​​11,00
  b) Beyanname 11,00
  c) Protesto, vekâletname, re'sen senet 22,00
2 Pasaportlar           108,00
3 İkamet İzni 72,00
4 a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı  18,50
  b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı   18,50
  c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
5 Aile cüzdanları      98,50
6 Sürücü belgeleri     134,00
7 Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)       134,00
8 Motorlu araç tescil belgesi       120,00
9 İş makinesi tescil belgesi    100,00
10 Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)         6,50
11 Mavi Kart 10,00
12 Yabancı çalışma izni belgesi 72,00
13 Çalışma izni muafiyeti belgesi 72,00

 

Kaynak Bilgisi İçin Tıklayınız

Bu sayfayı paylaş