Bültenler

15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete


15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete

15 Şubat 2018 Tarihli ve 30333 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

ÖNCEKİ

SONRAKİ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—   Avrupa Birliği Bakanlığına, Adalet Bakanı Abdulhamit GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—   Milli Savunma Bakanlığına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet ÖZHASEKİ’nin Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU KARARI

—   Hâkimler ve Savcılar Genel Kurulunun 07/02/2018 Tarihli ve 56 Sayılı Kararı

 

YÖNETMELİKLER

—   Avrupa Birliği Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ile Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği

—   Yerleşim Alanı İçerisinde Kalan Sanayi Siteleri ile Sanayi İşletmelerinin Dönüşüm ve Gelişim Projelerinin Kredilendirilmesi Hakkında Yönetmelik

—   Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2018/9)

—   Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

—   Anayasa Mahkemesinin 28/12/2017 Tarihli ve E: 2016/150, K: 2017/179 Sayılı Kararı

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânı

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


15/2/2018 tarihli ve 30333 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Milletlerarası Andlaşmalar ve Sözleşme ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.


 

Resmi gazete ilanı için tıklayın

Bu sayfayı paylaş